Goed omgaan met grensoverschrijdend gedrag?

 Dat kun je leren.

Elkaars grenzen kennen en in een veilige omgeving prettig samenwerken. Dat is het ideaalplaatje. Nu de realiteit. In menig organisatie komt grensoverschrijdend gedrag voor. Onderling, en in relatie tot cliënten, patiënten of leerlingen. En dat heeft impact op uw medewerkers. Met mogelijk psychosociale klachten, stress en ziekteverzuim als gevolg. Of problemen op grotere schaal, zoals een angstcultuur. Of een onveilig klimaat.

Hoe houdt u uw organisatie gezond en succesvol en voorkomt u verzuimkosten?

Train uw mensen. Leer ze omgaan met grensoverschrijdend gedrag en ontdekken hoe ze zelf de regie nemen in probleemsituaties. Dat maakt hen geen superhelden, maar wel medewerkers die hun werkplezier en motivatie niet laten afhangen van grensoverschrijdend gedrag.

D-tac is specialist op het gebied van deze trainingen. Met trainers die het werkveld en de specifieke problematiek binnen zorg en onderwijs kennen. Kies voor een daadkrachtig traject, gericht op de korte en/of lange termijn. Kies voor rust en balans in uw organisatie.

D-TAC TRAININGEN VOOR EEN VEILIGE EN GEZONDE ORGANISATIE.

Uitgelichte trainingen

D-tac academie begeleiding LVB
Voor een deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking is het moeilijk zich aan te passen aan alle eisen en verwachtingen die er persoonlijk en maatschappelijk aan hen worden gesteld. Er ontstaat (soms ongewenst) de noodzaak tot langdurige ondersteuning op verschillende leefgebieden, waarbij behoudt van keuzemogelijkheid en regie over het eigen leven van de persoon met een LVB centraal staat. Dit zet professioneel hulpverleners voor de complexe uitdaging begeleiding te bieden gericht op het versterken van de authenticiteit en eigen regie rekening houdend met de aanwezige gevaren en kwetsbaarheid van de persoon met een LVB.
MEER INFO
Veilig op huisbezoek
Een professioneel huisbezoek kan zorgen voor onvoorspelbare factoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de medewerker. Cliënten of mensen uit het betrokken netwerk kunnen vanwege somatische, psychiatrische of persoonlijke problematiek grensoverschrijdend gedrag vertonen. Confrontatie met deze gedragingen maken de medewerker kwetsbaar.
MEER INFO

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat onze klanten zeggen