Training persoonlijke veiligheid (PV)

Training persoonlijke veiligheid (PV)
Kosten:
€ 395,-

Doelstellingen van de training

Kennis:

 • Na de training heeft de deelnemer kennis van de begrippen proportionaliteit, subsidiariteit, doeltreffendheid en noodweer.
 • Na de training heeft de deelnemer kennis van verschillende handelingsalternatieven om agressie te voorkomen en te de-escaleren.
 • Na de training heeft de deelnemer kennis van de mogelijkheden van opvang en nazorg bij (schokkende) incidenten.
 • Na de training heeft de deelnemer kennis van de mogelijkheden tot melding, registratie en eventuele aangifte van incidenten.

Houding:

 • Na de training is de deelnemer is zich verdergaand bewust van zijn eigen invloed en houding in het contact met de ander.
 • Na de training is de deelnemer zich bewust van zijn manier van benaderen en bejegenen.

Vaardigheden:

 • Na de training beschikt de deelnemer over een aantal respectvolle fysieke vaardigheden om de eigen veiligheid en die van de omgeving te kunnen bewaken.
banner

Training Persoonlijke veiligheid

Een goed beleid en duidelijke afspraken binnen uw organisatie garanderen nog geen ongewenste omgangsvormen of fysieke agressie. Het menselijk gedrag blijft onvoorspelbaar, ook al trof u preventieve maatregelen.

De werkgever en wetgever verwachten echter dat medewerkers fysieke agressie af weten te wenden, om de eigen veiligheid en dat van anderen te waarborgen.

Een aanvullende training is wenselijk. Daarom ontwikkelde D-tac de module persoonlijke veiligheid. In deze training leren medewerkers vaardigheden om fysiek agressief gedrag te beteugelen en de eigen veiligheid centraal te stellen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen die binnen zijn of haar werkzaamheden in aanraking kan komen met fysiek grensoverschrijdend gedrag. Denk aan zorgmedewerkers, onderwijsmedewerkers, ZZP-ers.

Welke onderwerpenkomen aan bod?

 • Wat is persoonlijke veiligheid?
 • De begrippen proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid?
 • BOPZ/ zorg en dwang
 • Preventie en de-escalatie van conflicten
 • Afstand en nabijheid in relatie tot de ander
 • Positionering bij agressie
 • Technieken persoonlijke veiligheid
 • Het begrip “noodweer”
 • Melding en registratie
 • Opvang en nazorg
 • Mogelijkheden tot aangifte na incidenten

Doelstellingen van de training

Op kennisniveau:

 • Kennis van de begrippen proportionaliteit, subsidiariteit, doeltreffendheid en noodweer;
 • Kennis van verschillende handelingsalternatieven om agressie te voorkomen en te de-escaleren;
 • Kennis van de mogelijkheden van opvang en nazorg bij (schokkende) incidenten;
 • Na de training heeft de deelnemer kennis van de mogelijkheden tot melding, registratie en eventuele aangifte van incidenten.

Houding:

 • Na de training is de deelnemer zich verdergaand bewust van zijn eigen invloed en houding in het contact met de ander;
 • Na de training is de deelnemer zich bewust van zijn manier van benaderen en bejegenen.

Vaardigheden:

 • Na de training beschikt de deelnemer over een aantal respectvolle persoonlijke veiligheidstechnieken om de eigen veiligheid en die van de omgeving te kunnen bewaken.

Locatie van de training

Nader in te vullen

(Trainingsdata)

Duur van de training

De training duurt 2 dagen van 10.00 tot 16.00 uur

Aantal deelnemers

De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 10 personen

Docent(en)

De training wordt gegeven door één docent van D-tac

Materiaal

 • De deelnemer ontvangt na de training een naslagwerk met de inhoud van de training
 • De deelnemer ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

Koffie, thee en lunch

Beide dagen worden geheel verzorgd aangeboden

CRKBO

Vanwege registratie CRKBO kunnen wij voor zorg en onderwijsmedewerkers deze training BTW vrij aanbieden.

Studiepunten

In overleg

Op maat en in-company training

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat binnen uw eigen organisatie?
Dat kan! De voordelen van in-company op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden in het programma opgenomen
 • U bepaalt zelf de data van de training

Beschikbare startdata:

Geen aanbod gevonden

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.