Opvang en nazorg schokkende gebeurtenissen

Opvang en nazorg schokkende gebeurtenissen
Kosten:
€ 395,-

Duur: drie dagdelen van 10.00 tot 14.00 uur

Voor wie?
Deze training is ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en medewerkers die affiniteit hebben met het onderwerp


Data training:
nader te bepalen

Locatie training: nader te bepalen

Aantal deelnemers: 6-10

banner

Training opvang/nazorg schokkendegebeurtenis

Een schokkende gebeurtenis is er vaak plotseling, zonder dat medewerkers zich hierop voorbereiden kunnen. Denk aan een ernstig ongeluk, agressie en geweld, rampen of verlies van dierbaren. In sommige beroepen is er een groter risico op schokkende gebeurtenissen. De ervaring leert dat goede opvang, nazorg en aandacht voor de betrokkenen het gevoel van veiligheid en plezier in het werk teruggeeft. Voorbereiden op een schokkende gebeurtenis is lastig. Voorbereiden op opvang en nazorg is echter cruciaal.

D-tac biedt de training Opvang/nazorg schokkende gebeurtenissen aan waarbij medewerkers zowel Arbo technisch als gedragsmatig weten wat te doen.

Welke onderwerpenkomen aan bod?

 • Arbowet en regelgeving rondom opvang en nazorg schokkende gebeurtenissen
 • Preventieve mogelijkheden om schokkende gebeurtenissen te voorkomen
 • Stressreacties en coping stijlen bij schokkende gebeurtenissen
 • Het verschil tussen een schokkende en traumatische gebeurtenis
 • De verschillende mogelijkheden van opvang en nazorg
 • Wanneer het raadzaam is hulp te zoeken
 • Het terugwinnen van vertrouwen en veiligheid
 • Het belang van een goede protocollering
 • Melding en registratie van incidenten

Doelstelling

Op kennisniveau:

 • Kennis over de gerelateerde wetgeving(en) rondom het thema opvang en nazorg bij schokkende incidenten;
 • Kennis over de mogelijke preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van schokkende incidenten;
 • Kennis van de diverse signalen die na een schokkende kunnen voordoen;
 • Kennis rondom het gebruik van een opvang en nazorg protocol.

Houding:

 • De deelnemer is zich bewust van zijn eigen stressreacties en coping stijl bij een schokkende gebeurtenis;
 • De deelnemer kent de eigen mogelijkheden en grenzen in het bieden van ondersteuning en hulp bij schokkende incidenten.

Vaardigheden:

 • De deelnemer is in staat om volgens de richtlijnen van het opvang/ nazorg protocol te handelen;
 • De deelnemer kan de eerste opvang en nazorg vormgeven na een schokkend incident.

Docent(en)

De training wordt gegeven door een docent van D-tac.
Op de 3e bijeenkomst wordt er geoefend met een simulatieacteur gericht op gespreksvaardigheden.

Materiaal

 • De deelnemer ontvangt na de training een naslagwerk met de inhoud van de training.
 • De deelnemer ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

Koffie, thee en lunch

Beide dagen worden geheel verzorgd aangeboden

CRKBO

Vanwege registratie CRKBO kunnen wij voor zorg en onderwijsmedewerkers deze training BTW vrij aanbieden.

Studiepunten of accreditatie

Niet van toepassing op deze training

Op maat en in-company

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat binnen uw eigen organisatie?
Dat kan! De voordelen van in-company op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden in het programma opgenomen
 • U bepaalt zelf de data van de training.

Beschikbare startdata:

Geen aanbod gevonden

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.