D-tac academie begeleiding LVB

D-tac academie begeleiding LVB
Kosten:
€ 1.495,-

Duur: 7 dagdelen van 4 uren

Voor wie?
Intramuraal begeleiders, ambulant medewerkers, gedragskundigen, psychologen, leidinggevenden, medewerkers sociaal domein, justitieel medewerkers, directieleden.

Data training:
Locatie training: nader te bepalen

Aantal deelnemers: 8-12
banner

Leertraject begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking

In Nederland zijn er zijn er naar schatting 2,2 miljoen mensen, waarbij er sprake is van zwakbegaafdheid. Een klein percentage van deze groep heeft een licht verstandelijke beperking. De meeste van deze mensen redt zich prima in de samenleving met steun van hun familie, vrienden en netwerk. Voor een deel van de mensen met een LVB is het moeilijk zich aan te passen aan alle eisen en verwachtingen die er persoonlijk en maatschappelijk aan hen worden gesteld.

Er ontstaat (soms ongewenst) de noodzaak tot langdurige ondersteuning op verschillende leefgebieden, waarbij behoudt van keuzemogelijkheid en regie over het eigen leven van de persoon met een LVB centraal staat. Dit zet professioneel hulpverleners voor de complexe uitdaging begeleiding te bieden gericht op het versterken van de authenticiteit en eigen regie rekening houdend met de aanwezige gevaren en kwetsbaarheid van de persoon met een LVB.

Om professioneel werkers beter toe te rusten in deze taak heeft D-tac academie het leertraject begeleiding van LVB ontwikkeld. In dit uitgebreide leertraject traject worden diverse onderwerpen en methodieken behandeld die professioneel begeleiders nodig hebben om mensen met een LVB goed te kunnen begeleiden. 

Welke onderwerpen komen er in dit traject aan bod?

 • Wat is precies een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • De verschillende ondersteuningsgebieden van iemand met een LVB
 • De belevingswereld van iemand met een LVB
 • Gedragsgevolgen door overvraging en (zelf)overschatting
 • Van het medische naar sociale model
 • Via oplossingsgericht werken naar probleemeigenaarschap
 • Benodigde competenties van de medewerker
 • Werken volgens het principe van leading from one step behind
 • Middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Veilig op (ambulant) huisbezoek
 • Gespreksvoering met iemand met een LVB
 • Het stellen van schaalvragen en hoe deze juist te gebruiken en te interpreteren
 • Het versterken van de zelfwaardering /zelfbeeld en zelfvertrouwen van iemand met een LVB
 • De wettelijke kaders in het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Omgaan met (ernstig) grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Melding en registratie van incidenten
 • Opvang en nazorg na incidenten en schokkende gebeurtenissen

Doelstellingen van de training

Op kennisniveau

 • Kennis over wat een licht verstandelijke beperking is en welke gevolgen dit heeft voor de persoon en de omgeving
 • Kennis rondom de ondersteuningsbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Kennis over de benodigde competenties om mensen met een licht verstandelijke beperking goed te kunnen begeleiden.
 • Kennis van de verschillende wetgeving in relatie tot het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking  

Houding:

 • Na de training is de deelnemer zich verdergaand bewust van de mogelijkheden en beperkingen in het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Vaardigheden:

 • Na de training beschikt de medewerker over voldoende vaardigheden om gesprekken te voeren met iemand die een licht verstandelijke beperking heeft.

 • Na de training beschikt de medewerker over voldoende vaardigheden de juiste keuzes te maken op preventief en de-escalerend gebied bij conflicten

Docent(en)

De training wordt gegeven door twee trainers van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

Koffie/ thee en frisdranken

Inbegrepen

Materiaal

De deelnemer ontvangt na de training een naslagwerk met de inhoud van de training

De deelnemer ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

CRKBO

Vanwege registratie CRKBO kunnen wij voor zorgmedewerkers deze training BTW vrij aanbieden.

Studiepunten

In overleg

OOK INTERESSANT VOOR U

Incompany

Dit cursustraject liever met uw eigen team en op maat bij u op locatie? Dat kan!
De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken  
 • U bepaalt de data van de training

Beschikbare startdata:

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.