Veilig op huisbezoek

Veilig op huisbezoek
 • Duur: 2 dagdelen van 10.00 -14.00

  Voor wie?: De training is bedoeld voor iedereen tijdens ambulante werkzaamheden aanraking kan komen met grensoverschrijdend gedrag. Denk aan zorgmedewerkers, ZZP’ers, huisartsen, ambulancemedewerkers.

  Data training: Nader te bepalen


  Locatie training: Nader te bepalen

  Aantal deelnemers: 8-14 personen

 • Kosten:
  € 239,-
  banner

  Op huisbezoek gaan bij de cliënt heeft veel voordelen. De cliënt ontvangt verzorging of begeleiding in de eigen vertrouwde omgeving en de hulpverlener krijgt een completer beeld van de persoonlijke leefomstandigheden.Een huisbezoek brengt echter ook risico's mee. Cliëntgedrag, het betrokken netwerk of omgevingsfactoren kunnen (in)direct van invloed zijn op de veiligheid en veiligheidsbeleving van de medewerker. Vanwege de vaak solistische karakter van de werkzaamheden maakt dit hen extra kwetsbaar. Het is belangrijk dat de medewerker zich goed bewust is van de aanwezige risico’s en preventief de juiste keuzes kan maken gericht op de eigen veiligheid. Om deze reden heeft D-tac de training veilig op huisbezoek ontwikkeld.

  Doelstellingen training

  Kennis

  • De deelnemer kent de verschillende oorzaken en uitingsvormen van agressie.
  • De deelnemer weet wat een risico-inventarisatie is.
  • De deelnemer weet wat preventief handelen is.
  • De deelnemer kent het belang van opvang en nazorg.

  Houding

  • De deelnemer is zich bewust van zijn eigen invloed en houding in het contact met de ander.
  • De deelnemer is zich bewust van zijn manier van benaderen en bejegenen.

  Vaardigheden

  • De deelnemer is in staat grensoverschrijdend gedrag te benoemen en in te schalen aan de hand van het Crisisinterventie model.
  • De deelnemer is in staat om aan de hand van de geleerde theorie passend contact te maken en te reageren op het gedrag van de ander.

  Onderwerpen

  • Oorzaken en uitingsvormen van agressie
  • Preventieve mogelijkheden en voorwaarden aan het huisbezoek   
  • De eigen houding van de medewerker
  • Risico-inventarisatie (ARI) voor ambulant werkers
  • Positionering tijdens het huisbezoek
  • Spanningsopbouw herkennen bij jezelf en de ander
  • Gespreksvoering bij spanningsopbouw
  • Handelen volgens het crisisinterventie model
  • Collegiale ondersteuning en informatie-uitwisseling

  Docent(en)
  De training wordt gegeven door één trainer van D-tac focus op gedrag en veiligheid.

  Acteur
  Op de 2e bijeenkomst zal er actief geoefend worden met een simulatieacteur.

  Koffie/ thee/ frisdrank
  Inbegrepen

  Materiaal

  -De deelnemer ontvangt na de training een naslagwerk
  -De deelnemers ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

  Studiepunten
  In overleg

  Incompany

  Deze training liever met uw eigen team en op maat op uw locatie? Dat kan!
  De voordelen voor u op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een intakegesprek met de betrokken trainer
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden besproken
  • Ú bepaald de data van training
  Heeft u vragen?

  Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
  Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.