Incompany trainingen

D-tac werkt ondersteunend aan uw organisatie

Vanuit de Arbowet heeft een werkgever de verplichting actief te werken aan een veilig werkklimaat voor haar medewerkers. Bij risico’s op het gebied van psychosociale belasting wordt voorlichting en onderwijs gericht op het voorkomen of beperken hiervan verplicht gesteld.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan;

 • Seksuele intimidatie, agressie en geweld
 • Pesten
 • Werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengt. (Stress wordt in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd als: ‘een toestand die als negatief ervaren lichamelijk, psychische of sociale gevolgen heeft’).

Training en scholing is zeer belangrijk om de continuïteit en kwaliteit binnen een organisatie te waarborgen en groei te stimuleren. Groei die alleen mogelijk is als medewerkers zich voldoende veilig en gesteund voelen.

Binnen D-tac geloven wij dat iedere in-company training maatwerk moet zijn. Daarom richt D-tac zich bij in-company trajecten op een langdurige samenwerking binnen alle lagen van een organisatie. Wij zijn gericht op borging en positieve lange termijn rendementen. Dit neemt niet weg dat u ook voor losse modules bij ons terecht kan.

Voorafgaand aan een voorlichting of training wordt een uitgebreide intake gehouden. De voorlichting of training wordt vervolgens afgestemd op het (opleiding) niveau, aanwezige competenties en de vraagstelling van de medewerkers.

Een medewerker moet volgens ons aan het einde van een traject overtuigd zijn dat de aangeleerde vaardigheden hen ondersteunen in het effectiever omgaan met aanwezige psychosociale arbeidsbelasting.

Wij doen dit door;

 • Het bieden een veilig leerklimaat
 • Het bieden van een ondersteunend aanbod passend binnen de visie, missie en werkwijze van de organisatie.
 • Ervaren trainers die bekend zijn met verschillende methodieken, uitgangspunten en wetgevingen.
 • Voorlichting en trainingen die zijn gericht op het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht.

Wat bieden wij

 • Basisvaardigheidstrainingen
 • Verdiepende vervolgtrainingen
 • Teamtrainingen
 • Casuïstiek bespreking en intervisie
 • Coaching on the job