Intervisie

D-tac Intervisie: samen komen tot een oplossing

 Als zorg of onderwijs professional krijg je helaas weleens te maken met grensoverschrijdend gedrag, agressie of geweld. Geen een mens is hetzelfde en daarmee is ook geen een reactie hetzelfde. Ook kan de één gebeurtenissen binnen no time naast zich neerleggen hoewel een ander zelfs klachten kan ontwikkelen.

Je kunt deze vragen wel eindeloos aan jezelf stellen, maar nog beter is om te praten met collega’s of gelijkgestemde die ook ervaring hebben met soortgelijke situaties. Intervisie is hiervoor een heel goede methode en D-tac is hier een groot voorstander van, en biedt iedereen die hier behoefte aan heeft de mogelijkheid om doormiddel van intervisie naar het omgaan met grensoverschrijdend gedrag te kijken.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, managers of andere werknemers die een uitdaging of probleem gemeen hebben, in dit geval grensoverschrijdend gedrag, agressie of geweld. Professionals en collega’s doen hier een beroep op de expertise van anderen om hen te helpen waardevolle inzichten te krijgen.

Intervisie is een manier om werk gerelateerde problemen te analyseren en samen op zoek te gaan naar oplossingen of alternatieven in het gedrag. Intervisie kan dus goed worden gezien als een georganiseerde dialoog met als doel om problemen op te lossen.​ Samen weet je meer dan alleen en zo kun je van alle informatie die je hebt ontvangen jouw eigen oplossing creëren. Intervisie heeft als doel om door zelfreflectie en het delen van kennis te komen tot vernieuwde inzichten en gedragsalternatieven om toekomstige lastige situaties beter aan te kunnen gaan. Er worden persoonlijke vraagstukken en casuïstiek (het analyseren van individuele gebeurtenissen) ingebracht die vervolgens gezamenlijk worden uitgediept en waar mogelijk opgelost.​

Persoonlijke vraagstukken worden gedeeld en vervolgens besproken en uitgewerkt, om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Aan deze oplossing kan een ieder van de groep iets hebben. Tijdens het uitpluizen zullen er al inzichten zijn. In het begin zal het nog even lastig zijn om open en eerlijk te zijn, maar je zult merken dat naarmate er meer verhalen op tafel worden gegooid, iedereen steeds wat meer op zijn of haar gemak zal zijn en meer durft te delen. Met als doel dat iedereen uiteindelijk totaal vertrouwd zijn of haar verhaal doet.

Het intervisie proces:

Voor aanvang van het samenkomen van een intervisie groep is nooit te zeggen hoe lang de intervisie zal duren en hoeveel samenkomsten er zullen zijn. Naarmate het vertrouwen groeit en men zich veilig en vertrouwd voelt zullen er steeds nieuwe inzichten komen. Hoe dit proces precies verloopt is niet te zeggen. Go with the flow is het motto. Ga mee en doe mee. De professionals van D-tac zullen het proces in goede banen leiden en ervoor zorgen dat een ieder uit de groep alles uit de intervisie haalt wat er uit te halen is.

“Groepen die regelmatig intervisiesessies houden met elkaar leren daadwerkelijk stappen te nemen op zaken waar zij in de praktijk tegenaan lopen.​”

D-tac intervisie

Bij D-tac intervisie wordt in een klein verband (maximaal 6 personen) gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag op het gebied van veiligheid & gedrag die bij één of meerdere personen leeft. Het kan gezien worden als een collegiale consultatie onder leiding van een ervaren begeleider van D-tac.

Er wordt een gesprek gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en de anderen verhelderende open vragen stellen. ​Door het stellen van open vragen op een gestructureerde manier, wordt getracht geschikte oplossingen te vinden die passen bij de specifieke deelnemer. Het accent bij intervisie ligt dus niet perse op het vinden van oplossingen, maar op het verhelderen van het probleem of de vraag. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk de richting op waar de oplossing te vinden is. Intervisie hoeft niet per se in al bestaande teams plaats te vinden. Het kan ook plaatsvinden tussen vakgenoten, collega’s of andere soort groepen.​ Als zij maar dezelfde tak van sport beoefenen en hetzelfde niveau hebben.

Intervisie kan ingezet worden bij:

 • Vastgelopen zorg en begeleidingssituaties;
 • Complexe gedragsproblematiek of verward gedrag;
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag of agressie;
 • Handelingsverlegenheid of angst bij medewerkers;
 • Opgelopen spanningen en dreigend verzuim;
 • Vaardigheidsvergroting van individuele medewerkers.

Een groot voordeel in deze tijd is dat intervisie ook heel goed online kan! Dankzij de technologie van tegenwoordig schuiven we digitaal bij elkaar aan tafel.

   

Voorwaarden intervisie

Als je je wilt opgeven voor een intervisie traject is het belangrijk dat je hier helemaal achter staat en klaar bent om mee te gaan met de flow. Wij hebben dan ook een aantal voorwaarden opgesteld die belangrijk zijn om in acht te nemen.

 • Jij wilt dit en JIJ gaat ervoor.
 • Iedereen is gelijk en iedereen is daarnaast ook anders. Respect en waardering is key bij een effectief intervisie traject.
 • Hetzelfde kennis- of ervaringsniveau​: Om het voor alle partijen interessant te houden, zorgt D-tac ervoor dat de samengestelde groepen op één lijn liggen.
 • Vertrouwelijkheid: tijdens een intervisie traject mag alles gedeeld worden en is niks gek. Het is belangrijk dat een ieder vertrouwelijk met alle informatie omgaat die gedeeld wordt tijdens de bijeenkomsten.
 • Gedisciplineerd: Alleen als je all-in gaat, haal je het maximale uit ons intervisie traject.
 • 2 maandelijkse bijeenkomsten: Houdt er rekening mee dat jouw intervisie groep eens in de twee maanden samenkomt.

Geef het proces van beleid naar veiligheid binnen uw organisatie een impuls
met intervisie van D-tac.

Voor wie?​

 • Individuele professionals (ZZP-ers)
 • Vakgroepen
 • Teamleden
 • Leidinggevenden
 • Managers