LVB

lvb werken met mensen met een licht verstandelijke beperking

Licht verstandelijke beperking

Cliënten met een licht verstandelijke beperking vormen een steeds groter wordende groep binnen verschillende sectoren in de hulp-, en dienstverlening.
Een aanzienlijk deel van deze mensen komen uit milieus met een multicomplexe problematiek.
Het vertrouwen in mensen, waaronder hulpverleners, is vaak beschadigd of niet aanwezig. Ze staan afwijzend tegenover hulp van buitenaf of laten zorgmijdend gedrag zien.

Naast de licht verstandelijke beperking is er vaak sprake van psychiatrische, criminele, en/of verslavings-, en gedragsproblematiek. Door het vaak overtuigende naar buiten gerichte gedrag overschat de omgeving vaak de mogelijkheden van een cliënt, wat vervolgens teleurstelling, afwijzing en falen tot gevolg heeft.

Hulpverleners staan voor de moeilijke taak cliënten te begeleiden en ondersteunen waar de cliënt dit zelf niet kan. Zij ondervinden helaas vaak handelingsverlegenheid of angst in hun rol als hulpverlener, onder andere als gevolg van een verschuiving in de doelgroep van de instelling waar zij werken.

Het is meer dan noodzakelijk dat medewerkers goede training krijgen in het omgaan met deze situaties, gericht op communicatieve vaardigheden, preventie van grensoverschrijdend gedrag en agressie, alsmede vaardigheden in de-escalerende technieken.

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in het werken met deze specifieke problematiek en kunnen u helpen op het gebied van training, begeleiding en advies. Wij stemmen dit af op uw specifieke wens zodat er een product ontstaat dat exact aansluit bij uw wensen en behoeften.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.