Opvang & nazorg schokkende incidenten

opvang nazorgn

Als u tijdens werkzaamheden geconfronteerd wordt met agressie of incidenten, kan er sprake zijn van een schokkende gebeurtenis. Het is dan van groot belang dat u goed opgevangen wordt. Hierdoor wordt de kans op uitval door ziekte en een post traumatische stress stoornis sterk verkleint. Helaas ontbreekt het in de praktijk vaak aan goede professionele opvang.

In het Nederlands burgerlijk wetboek en de arbeidsomstandighedenwet staat omschreven dat de werkgever moet zorgen voor een optimaal beschermingsniveau, en verantwoordelijk is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers. Deze wetgevingen verplichten werkgever en werknemer samen te werken bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en het planmatig ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Ook dient voorlichting en onderricht te worden gegeven om bedrijfsrisico’s onder de aandacht van medewerkers te brengen en te beperken.

D-tac en partner Qzorg beschikken over goed opgeleide ervaringsdeskundigen die weten wat voor effect een schokkende gebeurtenis kan hebben op uw werkzaamheden en leven. Wij bieden training, advies en begeleiding op zowel organisatorisch als persoonlijk niveau. Zo kunnen wij u van dienst zijn met het ontwikkelen van een constructief beleid en scholing van alle betrokken partijen, maar ook voor de opvang van medewerkers na een schokkende gebeurtenis.

Omdat wij onafhankelijk zijn en geheimhouding garanderen, kunt u uw verhaal bij ons doen en zorgen wij voor een goede eerste opvang bij een heftige gebeurtenis.