Training persoonlijke veiligheid

Natuurlijk zou het helemaal geweldig zijn als ingezette preventieve maatregelen leiden tot het verdwijnen van fysieke agressie. Maar menselijk gedrag blijft nu eenmaal onvoorspelbaar. Ondanks een goed beleid en duidelijke afspraken komt het toch voor dat mensen zich niet (kunnen) houden aan de gewenste omgangsvormen. Het kan dan als medewerker nodig zijn in te grijpen om de eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. De werkgever verwacht dat dit gebeurt op een professionele, adequate en respectvolle manier.

Om deze reden heeft D-tac de module persoonlijke veiligheid ontwikkeld.
In deze module leer je vaardigheden om ontstaan fysiek agressief gedrag af te wenden en de eigen veiligheid centraal te stellen.

Welke onderwerpen worden er behandeld;

 • Positionering bij agressie
 • Handelingsalternatieven bij fysieke agressie
 • Technieken persoonlijke veiligheid
 • Wettelijke kaders van handelen
 • BOPZ/ zorg en dwang
 • Proportionaliteit, subsidiariteit en doeltreffendheid
 • Noodweer
 • Aangifte na incidenten
 • Melding en registratie

Hoe doen wij dit?

 • Praktijkgerichte training in kleine groepen
 • Veel mogelijkheden tot oefenen in een geschikte ruimte
 • De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers
 • De trainers zijn ervaringsdeskundige in het werken in de zorg en toepassen van deze technieken in het werkveld.

Trainer: De training wordt verzorgd door een ervaren trainer
Groepsgrootte: De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers
Vorm: zowel in company als open inschrijving mogelijk
Duur: 2 dagdelen (8 uur)
Herhaling: Jaarlijks
Certificaat: Na het volledig volgen van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat
Beschikbare talen: Nederlands

Uw investering voor deze training bedraagt:  150,00 p.p.

Voor wie is de training bedoeld?

 • Ouderenzorg
 • VG- sector
 • Speciaal Basisonderwijs
 • Jeugdzorg
 • Psychiatrie
 • Thuiszorg/ ambulante ondersteuning
 • Ziekenhuizen

Heeft u interesse of vragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs.

Meer informatie

Naam (*)

E-mailadres (*)

Telefoonnummer (*)

Opmerking/vraag

captcha