M. van Paasen

Bernardusschool Den Haag

In maart 2014 is M. Dijkgraaf op ons verzoek een autistische leerling komen observeren. Deze leerling is al langere tijd als extra zorgleerling hier op school (cluster 3 zml). We hadden voorheen al meerdere strategieën geprobeerd, zonder het juiste effect te bereiken. Omdat wij M. Dijkgraaf vanuit de eerder gevolgde trainingen kennen als ervaringsdeskundige hebben we hem gevraagd met ons mee te denken en te adviseren over de aanwezige problematiek.

Hij heeft vervolgens een observatiebezoek gebracht en de bevindingen hieruit met mij besproken. Door de objectieve en professionele kijk kwam hij met (voor mij) een aantal verrassende bevindingen. We hebben vervolgens een plan met tijdspad en acties opgesteld. Hiermee zijn we aan de slag gegaan binnen de klas.

Enkele weken later hebben we een korte tussenevaluatie gevoerd. Hierbij heb ik hem kunnen vertellen dat we met het opgestelde plan al goede resultaten boekten. In mei 2014 is hij nogmaals geweest voor een observatie en advies. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten het opgestelde plan verder uit te werken. Voor vragen kan ik altijd bellen of mailen. Het is een hele goede keuze geweest om M. Dijkgraaf in te schakelen. Hierdoor hebben we mooie ontwikkelingen en vooruitgang geboekt met de betreffende leerling.