De Houtmarkt Leiden

G. van der meer de Houtmarkt Leiden D-tac Balance 4 jaar geleden is er besloten naar aanleiding van de belasting van leerkrachten ten aanzien van fysieke agressie van hele jonge kinderen een ‘agressietraining’ te volgen. Na een zeer uitgebreid intake gesprek hebben we een programma gekregen, volledig op maat! Nog steeds profiteren we van hetgeen we tijdens de trainingen hebben geleerd. De training gaf veel ruimte voor uitwisseling, zoeken naar mentale beelden en eigen emoties. Vooral dit heeft enorm veel opgeleverd, niet alleen in het handelen naar kinderen maar vooral ook naar elkaar als team. Met name dit laatste heeft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als team én onze observatie en handelen nog meer expertise opgeleverd!