Keerkring Amerpoort

Keerkring Amerpoort

Wij hebben de trainingen als zeer prettig ervaren waarin de specifieke hulpvraag beantwoord werd. Binnen de training was er een goede balans tussen theorie en praktijk dat aangeboden werd door een ervaren trainer dat oplossingsgericht te werk ging. Begeleiders werden getraind op fysieke weerbaarheid, waarin respect naar begeleider en cliënt centraal stond. Ook gaf de training ons inzicht in onze manier van begeleiden. De focus lag op het verbeteren van onze begeleidingsstijl.