Kwintes Lelystad

Wij hebben op onze inloop steeds vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag. Waar andere agressie- en geweldstrainingen zich beperken tot het slechts aanleren van trucjes op het gedrag, richt de training omgaan met grensoverschrijdend gedrag zich juist meer op de persoon achter het gedrag en de aanleiding van het gedrag. De kennis en ervaring van zowel Marco als de acteur van D-tac, zorgt dat de rollenspellen direct op de praktijk te projecteren zijn. Daarbij wordt niet alleen naar het gedrag van de cliënt gekeken maar ook dat van de hulpverlener. Als team zijn we ons nu meer bewust van onze manier van bejegening naar de cliënten. Alleen dat al leidt tot een nóg professioneler handelen dan we tot nu toe gewend waren. Een absolute aanrader!

Francois Dees