Teambuilding

Team samenwerking is simpel uitgelegd minder ik en meer wij.”

In zorg en onderwijs wordt het ondernemen van gezamenlijke activiteiten (lees bedrijfsuitje) nog wel eens verward met de term teambuilding. Gezamenlijke activiteiten ondernemen kunnen zeker bij dragen aan een goede sfeer en kan de onderlinge relaties tussen collega’s verbeteren. Het is echter wezenlijk iets anders dan teambuilding.

Wat is teambuilding?
Teambuilding is een proces dat er op gericht is groepen mensen vanuit een helder visie en doelstellingen verdergaand te laten ontwikkelen tot (h)echte teams.

Wanneer is teambuilding een goed idee?

  • Als u niet loskomt van diepgewortelde gedragspatronen
  • Als de visie en doelstellingen onvoldoende helder zijn
  • Als we elkaars verschillen, kwaliteiten en drijfveren willen leren waarderen
  • Als de wens bestaat elkaar aan te vullen en te versterken
  • Als de individuele vaardigheden en teamprestaties tot onvoldoende resultaten leiden
  • Als we de besluitvaardigheid en eenduidigheid willen verbeteren
  • Als we toekomstige conflicten willen voorkomen

Hoe doen wij dit?

Wij besteden veel aandacht aan het voortraject en zijn gericht op verbetering van de bestaande situatie. Voorafgaand aan de teambuilding sessie(s) nemen wij een interview af met alle deelnemers 1 op 1. Hierdoor krijgen we een inzicht in de aanwezige talenten en de (belemmerende) overtuigingen.

Met deze informatie ontwikkelen wij vervolgens een maatwerktraject. De inhoud van het traject wordt bepaald vanuit de verkregen informatie en bestaande behoeften van de medewerkers. Wij schuwen hierbij niet om buiten de gebaande paden te bewegen.

Twee weken na afloop van de teambuildingsessie(s) is er een korte groepsevaluatie met de deelnemers om te bespreken of aanvullende bijsturing wenselijk is. Wij brengen daarnaast advies uit wanneer wij vinden dat iemand baat heeft bij persoonlijke coaching.

Wanneer is teambuilding een minder goed idee?

Teambuilding heeft echt als doel de samenwerking tussen medewerkers te verbeteren. Het is niet bedoeld voor het oplossen van grote of diepliggende conflicten.