Open Aanbod Trainingen

Overzicht beschikbare trainingen
Aandachtsfuctionaris sociale veiligheid
De Arbowet verplicht werkgevers haar werknemers actief te betrekken bij het arbobeleid. Elke werkgever heeft de taak één of meerdere preventiemedewerkers te benoemen die een actieve bijdrage leveren de kans op gezondheidsklachten en incidenten op de werkvloer tot een minimum te beperken.
Meer info
Begeleiden van grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg
Speciaal voor medewerkers in de ouderenzorg geeft D-tac de blended module Omgaan met Grensoverschrijdend gedrag. Een training die aansluit bij de dagelijkse praktijk, gebaseerd op jarenlange expertise en ervaring met grensoverschrijdend gedrag.
Meer info
Veilig op huisbezoek voor professionals
Om jou of jouw medewerkers met een veiliger gevoel op huisbezoek te laten gaan, heeft D-tac de training ‘Veilig op huisbezoek voor professioneel hulpverleners’ ontwikkeld.
Meer info
Training Ik kies voor mezelf
De training ik kies voor mezelf biedt slachtoffers van partnergeweld steun en concrete handvatten los te komen uit de spiraal van misbruik en geweld.
Meer info

Heeft u vragen?

Neem vandaag contact op met D-tac voor meer informatie over onze trainingen, onze werkwijze en mogelijkheden voor een training op maat bij u op locatie!