Open Aanbod Trainingen

Overzicht beschikbare trainingen
Veilig op huisbezoek
Een professioneel huisbezoek kan zorgen voor onvoorspelbare factoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de medewerker. Cliënten of mensen uit het betrokken netwerk kunnen vanwege somatische, psychiatrische of persoonlijke problematiek grensoverschrijdend gedrag vertonen. Confrontatie met deze gedragingen maken de medewerker kwetsbaar.
Meer info
Training collectieve teamtechnieken (CTT)
In de training CTT (Collectieve teamtechnieken) leren medewerkers hoe zij gezamelijk (fysieke) conflicten binnen de organisatie op een professionele manier kunnen begeleiden.Vooral bij situaties waar verlies van zelfcontrole tot gevaar voor de persoon of de omgeving leidt, zijn speciale vaardigheden en technieken om verdere escalatie te voorkomen nodig.
Meer info
Vervolg bedrijfshulpverlening
De herhalingstraining BHV bestaat uit een dagdeel (medische) eerste hulp + AED en een dagdeel brandbestrijding en ontruiming. Voor grotere bedrijven komt daar ook nog het thema communicatie bij. Bij het voldoende beschikken over de vereiste competenties, wordt het certificaat weer voor een jaar verlengd.
Meer info
Preventiemedewerker Zorg en Onderwijs
De Arbowet verplicht werkgevers haar werknemers actief te betrekken bij het arbobeleid. Elke werkgever heeft de taak één of meerdere preventiemedewerkers te benoemen die een actieve bijdrage leveren de kans op gezondheidsklachten en incidenten op de werkvloer tot een minimum te beperken. Omdat de preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van Arbo risico’s binnen het eigen vakgebied heeft D-tac de training preventiemedewerker voor zorg en onderwijs ontwikkeld.
Meer info
Burn-out preventie traject Lichtpunt
Werknemers in de Zorg en in het Onderwijs vergeten vaak goed voor zichzelf te zorgen. Door de hoge werkdruk kan het zijn dat de wernemer op gegeven moment zich continu moe voelt, slecht slaapt en het hoofd, de mind niet meer stil staat. Ook ’s nachts niet. Emotioneel zijn ze gespannen en fysiek draait het niet meer lekker. Om te voorkomen dat men in een burn-out terecht komt bieden wij dit burn-out preventie programma aan. Lichtpunttraining is een verfrissend Burnout preventie training ten behoeve van het voorkomen van uitval voor werknemers in de Zorg en Onderwijs.
Meer info
(blended learning) Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg
Speciaal voor medewerkers in de ouderenzorg geeft D-tac de blended module Omgaan met Grensoverschrijdend gedrag. Een training die aansluit bij de dagelijkse praktijk, gebaseerd op jarenlange expertise en ervaring met grensoverschrijdend gedrag.
Meer info
Opvang en nazorg schokkende gebeurtenissen
In sommige beroepen is er een groter risico op schokkende gebeurtenissen. De ervaring leert dat goede opvang, nazorg en aandacht voor de betrokkenen het gevoel van veiligheid en plezier in het werk teruggeeft. Voorbereiden op een schokkende gebeurtenis is lastig. Voorbereiden op opvang en nazorg is echter cruciaal. D-tac biedt de training Opvang/nazorg schokkende gebeurtenissen aan waarbij medewerkers zowel Arbo technisch als gedragsmatig weten wat te doen.
Meer info
D-tac academie begeleiding LVB
Voor een deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking is het moeilijk zich aan te passen aan alle eisen en verwachtingen die er persoonlijk en maatschappelijk aan hen worden gesteld. Er ontstaat (soms ongewenst) de noodzaak tot langdurige ondersteuning op verschillende leefgebieden, waarbij behoudt van keuzemogelijkheid en regie over het eigen leven van de persoon met een LVB centraal staat. Dit zet professioneel hulpverleners voor de complexe uitdaging begeleiding te bieden gericht op het versterken van de authenticiteit en eigen regie rekening houdend met de aanwezige gevaren en kwetsbaarheid van de persoon met een LVB.
Meer info
De verleiding van de roes bij LVB
Training middelen ge(mis)bruik; de verleiding van de roes! Voor een deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking is het moeilijk de verleidingen van alcohol en drugsgebruik te weerstaan. Het is voor hen moeilijker ‘nee’ te zeggen en eigen grenzen te bewaken. Hierdoor zijn ze vatbaarder voor middelenafhankelijkheid. Het is voor begeleiders en andere betrokkenen moeilijk goed in contact te blijven en interventies toe te passen die aansluiten bij het problematische gebruik in combinatie met de aanwezige licht verstandelijke beperking. Om deze reden heeft D-tac voor professioneel medewerkers de training “de verleiding van de roes” ontwikkeld.
Meer info

Heeft u vragen?

Neem vandaag contact op met D-tac voor meer informatie over onze trainingen, onze werkwijze en mogelijkheden voor een training op maat bij u op locatie!