Vluchtelingenwerk

Training Grensoverschrijdend gedrag vluchtelingenwerk

Gemeenten worden geconfronteerd met een toestroom aan vluchtelingen.
Veel van deze mensen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt zoals oorlog, geweld en marteling en zijn op zoek naar veiligheid en bescherming.

Het is een enorme opgave effectieve oplossingen te bieden op het gebied van onderdak, gezondheid en begeleiding. Een huidig gevolg is dat grote groepen vluchtelingen gecentreerd worden opgevangen in een AZC of een andere vorm van opvang.

Ondanks dat de meeste mensen veel veerkracht tonen, worden medewerkers en vrijwilligers ook geconfronteerd met (onderlinge) spanningen en grensoverschrijdende gedragingen wat leidt tot overlast en problemen. Soms zo heftig dat inzet van politie nodig is.

Het trainen van medewerkers (en vrijwilligers) in het preventief handelen bij oplopende spanning en handelen bij grensoverschrijdend gedrag is geen overbodige luxe en kan veel narigheid voorkomen. Om deze reden biedt D-tac training, begeleiding en advies in het begeleidbaar en hanteerbaar maken van deze ongewenste situaties.

Welke onderwerpen worden er in de training behandeld?

 • Wat is een posttraumatische stress stoornis (PTSS)
 • Medische klachten ten gevolge van langdurige stress
 • Preventie van onderlinge spanningen en conflicten
 • Het herkennen van latente signalen van agressie
 • Risico inschatting en eigen veiligheid
 • Communiceren door lichaamstaal wegens taalproblemen
 • Het de-escaleren van conflictsituaties conform crisis- interventiemodel
 • Het hanteren van een gezamenlijke sociale gedragsnorm
 • Omgaan met weerstand vanuit de omgeving
 • Samenwerking met andere instanties/ protocolleringen

Voor wie is de training bedoeld?

 • Medewerkers en vrijwilligers binnen AZC en andere vormen van opvang
 • Gemeentelijke instellingen
 • Sociale wijkteams
 • Politiefunctionarissen
 • Huisartsen
 • Centra voor jeugd en gezin
 • Onderwijsinstellingen

Duur van de training

De duur van de training betreft dagen 2 x 6 uren

Kosten

Op aanvraag van offerte

Neemt u gerust contact op als u meer informatie wilt. Wij helpen u graag verder.

vluchtelingenwerk