Veilig op huisbezoek

Veilig op huisbezoek
Kosten:
€ 239,-

Duur: 2 dagdelen van 4 uren

Voor wie?
De training is bedoeld voor iedereen tijdens ambulante werkzaamheden aanraking kan komen met grensoverschrijdend gedrag.
Denk aan zorgmedewerkers, ZZP’ers, huisartsen, ambulancemedewerkers.

Data training: nader te bepalen

Locatie training: nader te bepalen

Aantal deelnemers: 8-12

banner

Training veilig op huisbezoek

Op huisbezoek gaan bij de cliënt heeft veel voordelen. De cliënt ontvangt individuele verzorging of begeleiding in de eigen vertrouwde omgeving en de hulpverlener krijgt een vollediger beeld van de persoonlijke leefomgeving. Hierdoor kan er vaak beter afgestemd worden op de bestaande behoefte.

Een professioneel huisbezoek zorgt echter ook voor onvoorspelbare factoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de medewerker. Cliënten of het betrokken netwerk kunnen door verschillende oorzaken onberekenbaar of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vanwege de solistische werkzaamheden van de ambulant werker maakt dit hen kwetsbaar.

Het is belangrijk dat de medewerker zich goed bewust is van de aanwezige risico’s en preventief de juiste keuzes kan  maken gericht op de eigen veiligheid. Om deze reden heeft D-tac de training veilig op huisbezoek ontwikkeld.

Onderwerpen die aanbod komen

 • Oorzaken en uitingsvormen van agressie
 • Preventieve mogelijkheden en voorwaarden aan het huisbezoek   
 • De eigen houding van de medewerker
 • Risico-inventarisatie (ARI) voor ambulant werkers
 • Positionering tijdens het huisbezoek
 • Spanningsopbouw herkennen bij jezelf en de ander
 • Gespreksvoering bij spanningsopbouw
 • Handelen volgens het crisisinterventie model
 • Collegiale ondersteuning en informatie-uitwisseling

Doelstellingen

Kennis:

 • De deelnemer weet de verschillende oorzaken en uitingsvormen van agressie.
 • De deelnemer weet wat een risico-inventarisatie is.
 • De deelnemer weet wat preventief handelen is.
 • De deelnemer weet het belang van opvang en nazorg.

Houding:

 • De deelnemer is zich bewust van zijn eigen invloed en houding in het contact met de ander.
 • De deelnemer is zich bewust van zijn manier van benaderen en bejegenen.

Vaardigheden:

 • De deelnemer is in staat grensoverschrijdend gedrag te benoemen en in te schalen aan de hand van het Crisisinterventie model.
 • De deelnemer is in staat om aan de hand van de geleerde theorie passend contact te maken en te reageren op het gedrag van de ander.

Docent(en)

De training wordt gegeven door één docent van D-tac.
tijdens de 2e bijeenkomst zal er ondersteunend geoefend worden met inzet van een simulatieacteur

Koffie/ thee en frisdranken

Inbegrepen

Materiaal

 • De deelnemer ontvangt na de training een naslagwerk met de inhoud van de training
 • De deelnemer ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

CRKBO

Vanwege registratie CRKBO kunnen wij voor zorgmedewerkers deze training BTW vrij aanbieden.

Studiepunten

In overleg

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.