Preventiemedewerker Zorg en Onderwijs

Preventiemedewerker Zorg en Onderwijs
Kosten:
€ 325,-


Duur training: 1 dag van 10.00 tot 16.00

Voor Wie?
De training is bedoeld voor praktisch uitvoerend medewerkers en Arbo functionarissen

Datum training: Nader te bepalen
Locatie training: Waaier 34a Leimuiden
Aantal deelnemers: 8-12 personen

banner
Preventiemedewerker Zorg en onderwijs

De Arbowet verplicht werkgevers haar werknemers actief te betrekken bij het arbobeleid. Elke werkgever heeft de taak één of meerdere preventiemedewerkers te benoemen die een actieve bijdrage leveren de kans op gezondheidsklachten en incidenten op de werkvloer tot een minimum te beperken. Omdat de preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van Arbo risico’s binnen het eigen vakgebied heeft D-tac de training preventiemedewerker voor zorg en onderwijs ontwikkeld. 

De Preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken;

  • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en samenwerken met Arbo-deskundigen en de ondernemingsraad (OR) over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Het (mede) praktisch uitvoeren van de afgesproken Arbo-maatregelen.

Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker in overleg met de werkgever ook andere functies vervullen waaronder;

  • Het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen en incidenten,
  • Het geven of organiseren van passende voorlichting aan collega’s,
  • Samenwerking met de bedrijfshulpverlening.

Welke onderwerpen komen er in de training aan bod?

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.