Aandachtsfuctionaris sociale veiligheid

Aandachtsfuctionaris sociale veiligheid
Kosten:
€ 325,-


Duur training: 1 dag van 10.00 tot 16.00

Voor Wie?
De training is bedoeld voor praktisch uitvoerend medewerkers en Arbo functionarissen

Datum training: Nader te bepalen
Locatie training: Waaier 34a Leimuiden
Aantal deelnemers: 8-12 personen

banner
Aandacht fuctionaris sociale veiligheid Zorg en onderwijs

De Arbowet verplicht werkgevers haar werknemers actief te betrekken bij het aanwezige arbobeleid. Elke werkgever heeft de taak één of meerdere aandacht functionarissen of preventiemedewerkers te benoemen die een actieve bijdrage leveren de kans op gezondheidsklachten en incidenten op de werkvloer tot een minimum te beperken. Omdat de aandacht functionaris preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van Arbo risico’s binnen het eigen vakgebied heeft D-tac de training preventiemedewerker voor zorg en onderwijs ontwikkeld. 

De Preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken;

 • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en samenwerken met Arbo-deskundigen en de ondernemingsraad (OR) over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Het (mede) praktisch uitvoeren van de afgesproken Arbo-maatregelen.

Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker in overleg met de werkgever ook andere functies vervullen waaronder;

 • Het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen en incidenten,
 • Het geven of organiseren van passende voorlichting aan collega’s,
 • Samenwerking met de bedrijfshulpverlening.

Welke onderwerpen komen er in de training aan bod?

 • De taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker
 • De Arbowet
 • De rol van de Arbodienst
 • Verschillende vormen van psychosociale arbeidsbelasting
 • De RI&E als instrument voor veilige werkomstandigheden
 • Het Plan van Aanpak (PVA)
 • De aanwezige risico’s in jouw organisatie
 • Voorlichting en onderricht
 • Melding en registratie
 • Opvang en nazorg bij incidenten
Doelstellingen van de training

Kennis

 • Na de training heeft de deelnemers kennis van de functie-inhoud, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker
 • Na de training heeft de deelnemer kennis van de basisprincipes van de Arbowetgeving en de daaraan verbonden werkomstandigheden.
 • Na de training heeft de deelnemer kennis over de verschillende vormen van psychosociale arbeidsbelasting.
 • Na de training heeft de deelnemer kennis over de verschillende instrumenten die bijdragen aan een gezonde werkomgeving en arbeidsklimaat.

Houding

 • Na de training is de deelnemer zich verdergaand bewust van zijn eigen houding en voorbeeldfunctie in het contact met de anderen.

Vaardigheden

 • Na de training heeft de deelnemer de vaardigheid collega’s en andere disciplines te stimuleren, adviseren en instrueren op de verschillende gebieden rondom Arbo- veiligheid.

Docent(en)
De training wordt verzorgd door één docent van D-tac

Materiaal

De deelnemer ontvangt tijdens de training een naslagwerk met de inhoud van de training
De deelnemer ontvangt bij volledige deelname en voldoende inzet een certificaat van deelname

Studiepunten of accreditatie
Niet van toepassing

CRKBO
Vanwege registratie CRKBO kunnen wij voor zorg en onderwijsmedewerkers deze training BTW vrij aanbieden.

In-company
Deze cursus liever met uw eigen team en op maat binnen uw eigen organisatie? Dat kan! De voordelen van in-company op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team ieder hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden in het programma opgenomen
 • U bepaalt zelf de data van de training

 


 


Beschikbare startdata:

no data

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen, administratieve zaken en planning is onze back-office bereikbaar op; ma. 8:45-16:45 uur/ di. 8:45-14:45 uur/ do. 8:45-14:45 uur
Op andere dagen en tijden kunt u verzocht worden onze automatische telefoonbeantwoorder in te spreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.