De gedragscoach

In menig organisatie komt grensoverschrijdend gedrag voor. Onderling, en in relatie tot cliënten, patiënten of leerlingen. En dat heeft impact op uw medewerkers. Met mogelijk psychosociale klachten, stress en ziekteverzuim als gevolg. Of problemen op grotere schaal, zoals een angstcultuur. Of een onveilig klimaat.

Werkt u met medewerkers die handelingsverlegen zijn? Die terugdeinzen voor grensoverschrijdend of agressief gedrag? Die niet in staat zijn professioneel te reageren, blokkeren, of bij wie angst overheerst? Dan is De gedragscoach van D-tac een goede oplossing.

De gedragscoach vormt een brug tussen de aanwezige verwachtingen van de organisatie en de concrete uitvoering op de werkvloer.

De gedragscoach van D-tac ondersteunt medewerkers, teams, leidinggevenden en gedragskundigen op de werkvloer in het (opnieuw) begeleidbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en agressie. De gedragscoach van D-tac is een ervaren gedragsexpert met een sterke focus op het doorbreken van bestaande patronen. Hij legt geen verwachtingen of ideeën neer op afstand, maar stimuleert medewerkers gezamenlijk op ontdekking te gaan. Hierbij staat de gedragscoach letterlijk naast de medewerker volgens het “learning bij doing” principe.

De gedragscoach vormt een brug tussen de aanwezige verwachtingen van de organisatie en de concrete uitvoering op de werkvloer. Ook kan de gedragscoach ideeën aandragen en waar nodig gevraagd en ongevraagd advies geven om de bestaande situatie een positieve wending te geven. De duur van het coachen is afhankelijk van de bestaande vraag en het beoogde resultaat. Dit kan enkele weken, maar ook meerdere maanden zijn.

Uw medewerkers leren hoe ze grensoverschrijdend gedrag op een professionele manier beteugelen. En dat stelt hen in staat om weer zelfverzekerd en succesvol hun werk op te pakken.

U kunt de gedragscoach inzetten bij:

 • Vastgelopen zorg en begeleidingssituaties;
 • Complexe gedragsproblematiek of verward gedrag;
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag of agressie;
 • Handelingsverlegenheid of angst bij medewerkers;
 • Opgelopen spanningen en dreigend verzuim;
 • Vaardigheidsvergroting van individuele medewerkers.

De D-tac coach:

 • Heeft jarenlange praktijkervaring;
 • Spreekt de taal van het vakgebied;
 • Daagt uit, inspireert en ondersteunt;
 • Is een klankbord;
 • Helpt huidige patronen doorbreken.

Voor wie:

 • Zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • Speciaal en passend onderwijs;
 • Ouderenzorg en psychogeriatrie;
 • Jeugdzorg;
 • Psychiatrie en justitie.

Geef het proces van beleid naar veiligheid binnen uw organisatie een impuls met een gedragscoach van D-tac.

Heeft u een andere vraag, gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag? Neem ook dan gerust contact op.