Balance

balans referenties

Grensoverschrijdend gedrag bij jeugdigen

Elke jeugdige heeft een gezonde vorm van agressie en opstandigheid nodig om zijn leefwereld te ontdekken. Hij leert zijn grenzen kennen en zijn territorium af te bakenen. Soms is het gedrag echter zodanig dat er sprake is van agressief en grensoverschrijdend gedrag. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld: ongehoorzaamheid, onberekenbaarheid, drift, sadisme, agressie en geweld.

Enerzijds willen hulpverleners, ouders en familieleden, en docenten (maar vaak ook de jeugdige zelf) weten hoe de agressie ontstaat en hoe dit agressieve gedrag kan worden omgebogen naar een meer wenselijke en positieve vorm van omgang.

Anderzijds accepteert de omgeving veel en is er sprake van verschuivende grenzen. Om de omgeving en de jeugdige zelf voldoende vaardig te maken en hier op een goede manier mee om te gaan, heeft D-tac de methodiek ‘BALANCE’ ontwikkeld.

Het doel van ‘BALANCE’

Met ‘Balance’ versterken we de vaardigheden in het omgaan met problematisch gedrag en agressie bij jeugdigen en hun omgeving.

Doelgroep

  • Kinderen en jeugdigen.
  • Mensen met een laag SEO of een licht verstandelijke beperking.
  • Professionals kind, jeugd en gezin.
  • Maatschappelijk werkers.
  • Onderwijsinstanties.
  • Ouders / wettelijk vertegenwoordigers.