CARE voor zorg & dienstverlening

CARE voor zorg & dienstverlening

Geen enkele vorm van zorg, hulp- en dienstverlening is hetzelfde. Een gezamenlijk probleem is dat ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in de vorm van intimidatie, agressie en geweld een belangrijk arbeidsrisico vormt.

Psychosociale arbeidsbelasting volgens de Arbo-wet
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam van risico,s die medewerkers kunnen lopen in de uitvoering van hun werkzaamheden. Onder PSA o.a de volgende onderwerpen gerangschikt;

  • (seksuele) intimidatie,
  • agressie & geweld,
  • pesten,
  • werkdruk

Bovengenoemde punten kunnen leiden tot werkstress. Indien een of meerdere van deze punten in meer of mindere mate voorkomt, dient PSA gezien te worden als een risico. De werkgever is vanaf 1 januari 2007 verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen en medewerkers voor te lichten over de risico’s van PSA

Methodiek CARE

Om medewerkers goed toe te rusten in het omgaan met bovenstaande arbeid risico,s heeft D-tac de methodiek CARE ontwikkeld met als doel;

  • de veiligheid in uw organisatie te vergroten,
  • medewerkers te leren door preventie en de-escalatie om te gaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag,
  • of de schade van onvermijdelijk wangedrag te beperken.

Hoe doen wij dit?

Door onze jarenlange ervaring en opgedane expertise kunnen wij uw op een breed vlak van dienst zijn. Of het nu gaat om (maatwerk) training, advies of begeleiding van medewerkers bent u bij ons op het juiste adres. Omdat wij op de hoogte zijn van de meest recente wet en regelgeving kunnen we u goed van dienst zijn in het ontwikkelen van een constructief veiligheidsbeleid.

Door de modulaire methodiek CARE en de heldere wijze van instructie is de leergang voor iedereen toegankelijk en kan naadloos aansluiten op de reeds gevolgde trainingen en methodieken.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om meer te vertellen over wat we voor u kunnen betekenen.

Voor wie is D-tac CARE bedoeld?

D-tac CARE heeft als doelgroepen:

  • medewerkers binnen de zorg en hulpverlening
  • medewerkers in de dienstverlenende sector
  • medewerkers in publieke taken

CARE zorg en dienstverlening