Pestgedrag op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Medewerkers die het mikpunt zijn van roddelen, spot, pesterijen, discriminatie, vernedering, tot fysiek geweld toe. Pesten (mobbing) gebeurt overal en is van alle tijden.

Pesten is echt wat anders als ruzie of plagerij. Bij pesten is er sprake van een zondebok. Pesten is een terugkerend gedrag en is soms moeilijk te doorbreken. Pesten kent vele vormen en de grenzen hiertussen zijn niet altijd even helder. Veelal is de oorzaak van het pesten te herleiden in de groep. Het kan te maken hebben met aanwezige frustratie, maar ook een ongenuanceerde cultuur betreffen waarin medewerkers zich onvoldoende bewust zijn van ieders normen en waarden. Het is dan ‘grappig’ bedoeld en vindt plaats in de waan van de dag. Dit neemt echter niet weg dat de degene die hier aan bloot gesteld word(en) hier veel hinder van kunnen ondervinden.

Je Hangt de vuile was toch niet buiten..

Hoe kan het zijn dat pestgedrag voort blijft bestaan, terwijl er zo veel mensen op de hoogte zijn?
Bij pestgedrag op de werkvloer spelen meerdere ‘mechanismen’ rol. Het slachtoffer heeft veelal niet de kracht er tegen op te treden. Medewerkers gaan er van uit dat iemand ‘anders’ het wel oplost. En leidinggevenden hebben de neiging tot bagatelliseren van het aanwezige probleem. Doordat iedereen zich op de vlakte houdt is het gevolg dat er niets gebeurd. Terwijl de enige oplossing ligt in het bespreekbaar maken van het probleem.

pesten op de werkvloer

D-tac kan u helpen..

Het is bij aanwezig pestgedrag belangrijk verder te kijken dan alleen naar de directbetrokkenen.Als de oorzaak in de groep ligt, ligt ook de oplossing in de groep. Om deze reden biedt D-tac maatwerktrainingen en intervisie gericht op het voorkomen en uitbannen van pestgedrag op de werkvloer. Na een grondige intake wordt er in samenwerking een trainingsplan opgesteld gericht op de aanwezige problematiek zodat er een programma ontstaat dat nauw aansluit bij de aanwezige wensen en behoeften.

Voor wie?

Teams binnen zorg en dienstverlening waarbij er risico op, of sprake is van pestgedrag en of intimidatie.

  • Medewerkers
  • Leidinggevenden
  • Management

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek