Prevent and Act

Agressie en gewelddadig gedrag met grote impact

Agressie en gewelddadig gedrag komen binnen het bedrijfsleven geregeld voor. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van intimidatie, of verbale en fysieke agressie. Ook kan er diefstal plaatsvinden, al dan niet met geweld, of een daadwerkelijke overval. Daarbij zijn klanten soms onder invloed van drank, of drugs. Dit soort incidenten kan een grote impact op de medewerkers hebben.

prevent and act trainingen

De methodiek PREVENT AND ACT

is anders dan de traditionele trainingen. Bij ons heeft u als ervaringsdeskundige de mogelijkheid de training (of begeleiding) modulair samen te stellen, waardoor er een product ‘op maat’ ontstaat, dat voor de volle honderd procent aansluit op uw wensen en behoeften.

In een later stadium kunnen deze modules worden aangevuld, al naar gelang uw aangepaste behoeften. Op deze manier zijn we in staat met u mee te groeien en blijven wij een duurzaam betrouwbare partner.

Het doel van D-tac PREVENT AND ACT is het versterken van de beroepsbekwaamheid op het gebied van

  • preventie,
  • de-escalatie,
  • conflicthantering,
  • grensoverschrijdend gedrag , agressie en geweld, waardoor er meer veiligheid in uw organisatie ontstaat.

Arbowet

De overheid stuurt aan op maatschappelijke verandering, door het handhaven van de wet- en regelgeving (Arbowet) en het voeren van campagnes. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht een beleid te voeren dat is gericht op de voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel en, indien dit niet mogelijk is, de beperking ervan. Natuurlijk dragen werkgevers en medewerkers hierbij zelf ook een verantwoordelijkheid.

Voor wie is D-tac PREVENT AND ACT bedoeld?

Het trainings- en begeleidingsprogramma ‘PREVENT AND ACT’ is bestemd voor managers en medewerkers binnen het bedrijfsleven, MKB en retail.

Neem contact op ons voor de mogelijkheden of een persoonlijk advies. Wij staan graag voor u klaar.