Amerpoort

Kind & Jeugd Moeilijk Verstaanbaar gedrag Mariette Bruinsma, gedragskundige/gz/psycholoog 

In dit traject op maat hebben we gezocht naar een respectvol antwoord op het gedrag van de cliënt. De begeleiders kregen technieken aangeleerd om de cliënt en zichzelf veilig te stellen waarna met behulp van ondersteuning van andere begeleiders uitgestapt kan worden. Er was veel aandacht voor de houding, verwachtingen en aannames van de begeleiders. Ook was er veel aandacht voor de communicatie en de autonomie van de cliënt. De training is van grote waarde geweest. De begeleiders voelen zich zekerder en kunnen langer bij de cliënt blijven. Ze weten hoe te handelen in conflictsituaties. Het aantal incidentmeldingen is afgenomen. De trainer was professioneel en had oog voor de begeleiders. Het was een training van vijf dagen met steeds een aantal weken ertussenin. Hierdoor konden we de technieken aanpassen aan bevindingen uit de praktijk.