De Hartekamp Groep

Manager Leren en Ontwikkelen, De Hartekamp Groep

Sinds 2011 zijn onze trainers Agressie en Veiligheid geschoold en begeleid door D-tac. We hebben voor D-tac gekozen vanwege de goede balans tussen aandacht voor het voorkómen van agressief gedrag, het de-escaleren bij oplopende agressie en het adekwaat optreden in gevallen waarin een agressie-incident helaas niet voorkomen heeft kunnen worden. Onze trainers voelen zich goed toegerust en gesteund door D-tac, en als opdrachtgever krijg ik regelmatig terugkoppeling van D-tac, zodat ik de vorderingen en de kwetsbaarheden van de trainers goed kan volgen. Maar het belangrijkste is: medewerkers van De HartekampGroep kunnen rekenen op kwalitatief goede trainingen en blijken deze trainingen ook enorm te waarderen.