Ds. N.H. Beversluisschool

Gouda A. van Veldhuizen locatieleider

Zowel in onze SBO-groepen als in de SO Cluster-4 groep is de gedragscomponent een steeds meer bepalende factor die van invloed is op het pedagogisch klimaat. Dit vraagt van leerkrachten dat zij vroegtijdig onrust bij leerlingen kunnen signaleren met als doel frustratie, escalatie en (verbaal en/of fysiek) agressief gedrag kunnen voorkomen. In die gevallen dat agressief gedrag toch voorkomt is het van belang dat leerkrachten weten hoe hier verantwoord mee om te gaan. Tijdens een teamtraining heeft Dtac de wettelijke kaders van het omgaan met agressie behandeld, evenals de praktische kant van ons handelen ingeval van agressief gedrag van leerlingen. Ook hebben we tijdens de training een handreiking gekregen om per leerling in kaart te brengen waaraan beginnende onrust is te herkennen en hoe hier vroegtijdig mee om te gaan. Wij zijn erg tevreden over het afwisselende trainingsprogramma en de bevlogenheid en deskundigheid van de trainers van Dtac.