Het Naoberhuis 

Het Naoberhuis is een zorginstelling gespecialiseerd in jeugdzorg en woonvormen. Omdat kwaliteit voorop staat,  zijn wij voortdurend bezig met bijscholing. In 2018 heeft D-Tac twee cursussen gegeven op onze locatie. Wij zijn erg blij met de geboden professionele ondersteuning. De match is kwaliteit. De bijeenkomsten waren goed opgebouwd en hadden een hoog kwalitatief niveau. Het heeft medewerkers verdergaand inzicht en bewustwording gegeven in vaak  lastige praktijk situaties. De trainer Marco Dijkgraaf was goed in staat de  medewerkers te stimuleren in openheid met elkaar te kunnen reflecteren op het eigen handelen en de keuzes die we maken.

Talita Baalman (directie)