Syndion

Op een van de woonlocaties van Syndion ontstonden specifieke vragen rondom moeilijk verstaanbaar gedrag van onze cliënten. Om hiermee aan de slag te kunnen, zijn de trainers van D-tac de begeleiders komen training op locatie.

Door middel van beeldvorming, casuïstiek en gericht fysieke training heeft het team handvatten gekregen in de omgang met deze cliënten. Het beoogde resultaat was het af laten nemen van het verstoorde gedrag,het creëren van wenselijk gedrag en de veiligheid van begeleiders te verhogen.

Nu, enkele maanden na de training, is er een stijgende lijn in positieve zin met betrekking tot het gedrag: het aantal incidenten rondom agressie neemt af. Ook voelen begeleiders zich veiliger en zijn zij daadwerkelijk ook veiliger.
Er wordt op dit moment bekeken of het zinvol is om jaarlijks een herhalingstraining plaats te laten vinden. Dit naar aanleiding van het goede resultaat en de prettige samenwerking met de trainers.