Veiligheidscoach ongewenste omgangsvormen (VCO)

Veiligheidscoach

Ongewenste omgangsvormen waaronder agressie zijn in de zorg en dienstverlening een actueel thema. Medewerkers hebben hier vaak dagelijks mee te maken. De vormen van het getoonde gedrag zijn sterk uiteenlopend. Het kan gaan om pesten, intimidatie, seksueel deviant gedrag, agressie en zelfs geweld. Confrontatie met deze gedragingen hebben op korte of langere tijd altijd gevolgen. Het beïnvloed de werksfeer, leidt tot lagere werktevredenheid en niet zelden tot verzuim. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen verreist dus een doorlopende aandacht. Om deze reden heeft D-tac de training veiligheidscoach ongewenste omgangsvormen (VCO) ontwikkeld.

Waarom een VCO aanstellen…

De Arbowet verplicht werkgevers een veilig werkklimaat te bieden aan haar werknemers. Door het benoemen van een medewerker als VCO brengt u het thema preventie en veiligheid nog meer onder de aandacht. De werkzaamheden van de VCO vormen een gecombineerd pakket gericht op preventie en veiligheid rondom ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De VCO stimuleert, motiveert, signaleert, maar vormt ook een verbindende praktische schakel tussen beleidsvoerder en uitvoerders.

Doel training Veiligheidscoach ongewenste omgangsvormen…

In de training VCO leert de deelnemer welke preventieve mogelijkheden er zijn in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Daarnaast leert de deelnemer werken met een z.g. risico- analyse, en deze om te zetten naar concrete acties en adviezen ter verbetering van de veiligheid. De VCO leert vervolgens op welke manier collega’s opgevangen en ondersteund kunnen worden na confrontatie met ongewenste omgangsvormen.

Voor wie is de training bedoeld?

Interne medewerkers die een permanente bijdrage willen leveren aan de veiligheid binnen de eigen organisatie.

Instroomniveau van de VCO

De VCO moet op teamniveau kunnen analyseren en gesprekken kunnen leiden, terwijl het vaak om gevoelige onderwerpen gaat. Daarnaast moet de VCO beschikken over; empatisch vermogen, goede luistervaardigheden, reflectie, analytisch denken en overtuigend zijn. Omdat het programma maatwerk betreft vindt er vooraf aan de training een grondige intake plaats, waarbij de verwachtingen en doelen met de aspirant deelnemer besproken worden.
Het minimale niveau van de deelnemer is MBO+.

Duur van de training

De basis training VCO bestaat uit twee dagen van 7 uur (exclusief lunchpauze). Na het volledig volgen en het succesvol afleggen van de eindtoets ontvangt de deelnemer het basiscertificaat VCO. Om de licentie geldig te houden dient de deelnemer 2 x per jaar een vervolgtraining te volgen van een dagdeel. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op

veiligheidscoach ongewenste gedragsvormen