Vertrouwenspersoon

        

D-Tac beschikt over een gecertificeerde en geregistreerde vertrouwenspersoon die zowel ongewenste omgangsvormen, integriteit als klokkenluidersregeling in zijn pakket heeft. Het is erg belangrijk dat medewerkers in een veilige omgeving werkzaam zijn.

Het komt te vaak voor dat medewerkers vanwege ongewenste omgangsvormen negatieve gevolgen op hun werk en in hun privé- leven ondervinden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in psychosomatische klachten, wantrouwen in de relationele sfeer, daling arbeidssatisfactie, verzuim en uitstroom.

In de Arbowet staat hierover vermeld dat de werkgever binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid voert dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen ook ongewenste omgangsvormen en wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren, agressie, geweld en discriminatie. De vertrouwenspersoon is ook voor medewerkers het aanspreekpunt bij integriteitsschendingen, (vermoeden) van misstanden en onregelmatigheden.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij meldingen en/of klachten wegens ongewenst gedrag en integriteit.

De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon is voor medewerkers belangrijk. Dit betekent dat hij vertrouwelijk omgaat met de informatie van de medewerkers en niets doet buiten de medewerker om.

Heeft u interesse?
Neem contact met ons op en wellicht kunnen wij wat wij voor u betekenen.

Meer informatie

Naam (*)

E-mailadres (*)

Telefoonnummer (*)

Opmerking/vraag

captcha