Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon bij wie je altijd terecht kan.

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanstellen binnen uw organisatie, getuigt van goed werkgeverschap. Medewerkers voelen zich veilig en werken met meer tevredenheid. Ze kunnen namelijk ergens terecht waar ze in vertrouwen meldingen, klachten of zorgen mogen uiten.

D-tac werkt met gecertificeerde en geregistreerde vertrouwenspersonen, die deze rol op zich kunnen nemen. Deskundigen met thema’s als ongewenste omgangsvormen, integriteit als de klokkenluidersregeling in hun pakket.

Welke meldingen komen hier terecht?
Veel voorkomende meldingen gaan over ongewenste omgangsvormen. Dat heeft zijn weerslag op het werk en privéleven. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld psychosomatische klachten, wantrouwen in de relationele sfeer, daling van arbeidstevredenheid, verzuim en uitstroom. De vertrouwenspersoon zorgt voor de emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij deze meldingen.

Wat zegt de Arbowet?
De Arbowet schrijft voor dat u als werkgever binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid voert dat gericht is op voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen ook ongewenste omgangsvormen: (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren, agressie, geweld en discriminatie. De vertrouwenspersoon is ook voor medewerkers het aanspreekpunt bij integriteitsschendingen, (vermoeden) van misstanden en onregelmatigheden.

Met een vertrouwenspersoon treft u voorzorgen. U geeft uw medewerkers een officieel meldpunt, waarvan hij of zij zeker weet dat het vertrouwelijk blijft. Bovendien gebeurt er zo niets buiten hem of haar om.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op en wellicht kunnen wij wat wij voor u betekenen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. Ook kunt u ons bereiken via een email naar info@dtac.nl of door te bellen naar 0172 – 507536